С помощта на това кратко ръководтство, ще вземете правилното решение, когато става въпрос за работно облекло:

  • Купуване или наемане на работно облекло?

  • Как да бъдете сигурни, че имате работно облекло, което е в съответствие със законодателството?

  • Посрещнете предизвикателставата на Вашата индустрия. Всяка индустрия изисква различни функционалности от работното облекло.

  • Какви са най-големите разлики между покупка или отдаване под наем?
lindstrom_miniguide_1_bg_FINAL_cover.jpg