Какво ще откриете в това ръководство за работно облекло?

  • Бизнес перспективата

  • Добра алтернатива ли е наемането на работно облекло за Вас?

  • Научете някои често срещани заблуди

  • Важни съображения за прането у дома – как да направим сравнение между прането в домашни и индустриални условия?
Lindström_Bulgaria_Miniguide_Workwear_Cover_500px.png