Jak Vám můžeme pomoci?

Pronájem pracovních oděvů, pronájem čistících a protiúnavových rohoží, pronájem průmyslových utěrek

Naší prací je neustále vylepšovat vaše každodenní pracovní podmínky.

Servis pracovních oděvů vám pomáhá oblékat a chránit zaměstnance v souladu s požadavky bezpečnosti práce a hygienickými normami.

Servisní pronájem čistících rohoží je nákladově efektivní řešení péče pro udržení čistoty podlah v budovách Vaší společnosti v top stavu.

Pronájem průmyslových utěrek je profesionální, jednoduchý a efektivní koncept řešení pro stírání a zachytávání průmyslových a provozních kapalin a nečistot. Tato služba minimalizuje administrativní a provozní náklady a přebírá odpovědnost za nakládání s nebezpečnými odpady

Přečtěte si informační brožuru o našich službách. Zjistěte více o našem servisu.