Ako Vám môžeme pomôcť?

Prenájom pracovných odevov, prenájom čistiacich a protiúnavových rohoží, prenájom priemyselných utierok

Našou prácou je neustále vylepšovať vaše každodenné pracovné podmienky.

Servis pracovných odevov vám pomáha obliekať a chrániť zamestnancov v súlade s požiadavkami bezpečnosti práce a hygienickými normami.

Servisný prenájom čistiacich rohoží je nákladovo efektívne riešenie starostlivosti pre udržanie čistoty podláh v budovách Vašej spoločnosti v top stave.

Prenájom priemyselných utierok je profesionálny, jednoduchý a efektívny koncept riešenia pre stieranie a zachytávanie priemyselných a prevádzkových kvapalín a nečistôt. Táto služba minimalizuje administratívne a prevádzkové náklady a preberá zodpovednosť za nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Prečítajte si informačnú brožúru o našich službách. Zistite viac o našom servise.